Угода користувача

Умови використування та правила сайту Pojedzznami.pl

§1. Загальні положення

Ці правила, іменовані надалі Правилами, визначають правила використання Користувачами веб-сайту Pojedzznami.pl, що містить, зокрема, інформацію та матеріали про туристичні послуги та продукти, а також правила надання електронних послуг у рамках Закону від 18 липня 2002 року про надання послуг електронними засобами (Вісник законів від 2017 р., ст. 1219 із змінами), включаючи, зокрема, посередництво під час укладання договорів на участь у туристичному заході для Організаторів туру, договорів страхування зі Страховими компаніями, договорів з постачальниками послуг паркування, продажу квитків та проживання, а також правила захисту персональних даних фізичних осіб, які використовують Веб-сайт та Послуги, що містяться на ньому.

 1. Правила також містять правила контакту з Консультантами Pojedzznami.pl, що використовують телекомунікаційне кінцеве обладнання та автоматичні системи виклику у значенні Закону про телекомунікації від 16 липня 2004 р. (Законодавчий вісник 2014 р., п. 243 зі змінами) для надання Послуг, зокрема для відповідей на запити, пов'язані з Офертою, а також для інших цілей, у тому числі маркетингових, за умови згоди Користувача. Крім того, регламентує правила використання Користувачами функціональних можливостей Сайту, зокрема, Панелі клієнта.
 2. Постачальником послуг на Веб-сайті є Pojedzznami.pl із зареєстрованою юридичною особою в Україні – ТОВ «Агентство туризму «Поїхали з нами» (ТОВ «АТ «Поїхали з нами»), реєстраційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: 41767389 (далі — Агентство) з офісом в Україні за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 123, офіс 2.
 3. На умовах, викладених у Регламенті, доступ до сайту відкритий для всіх, хто має можливість підключення до загальнодоступної мережі Інтернет. Однак, отримання детальної інформації може залежати від надання Pojedzznami.pl індивідуальних даних, включаючи персональні дані Користувача. Використання деяких функцій може вимагати передачі даних зовнішнім організаціям за умов, викладених у окремих правилах.
 4. Правила надаються Користувачам безкоштовно через Веб-сайт у формі, що дозволяє їх завантажувати та записувати.
 5. Перед використанням Сайту Користувачі зобов'язані ознайомитися з Правилами та дотримуватись їх.

§2. Визначення

 1. Електронна адреса — позначення системи ІКТ, що дозволяє здійснювати зв'язок за допомогою засобів електронного зв'язку, зокрема електронної пошти.
 2. Pojedzznami.pl — особа, яка надає послуги на веб-сайті Pojedzznami.pl, із зареєстрованим офісом в Україні: 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 123, офіс 2, внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб під реєстраційним номером 41767389.
 3. Користувач — фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка використовує Послуги, що надаються Pojedzznami.pl в електронному вигляді, а також зв'язується з Консультантом іншим способом, незалежно від того, чи вона діє від свого імені або від імені та для третіх осіб.
 4. Туроператор — туристичний підприємець, який створює та продає чи пропонує до продажу та здійснює заходи та туристичні послуги безпосередньо або через іншого туристичного підприємця або разом з іншим туристичним підприємцем, або туристичний підприємець, який передає дані мандрівника іншому туристичному підприємцю відповідно до ст. 5 сек. 1 п. 2 літ. e Закону від 24 листопада 2017 року про туристичні заходи та пов'язані з ними туристичні послуги, з яким Pojedzznami.pl співпрацює як туристичний Агент, а також інший суб'єкт, під яким слід розуміти будь-яку особу, особливо підприємця, що надає послуги та продукти, які не підпадають під дію положень Закону від 24 листопада 2017 року про пакетні поїздки та пов'язані з ними поїздки.
 5. Оферта — інформація, представлена на Сайті та через Консультантів, яка є запрошенням укласти Договір і не є офертою за змістом ст. 66 та наступних Закону від 23 квітня 1964 р. Цивільного кодексу.
 6. Панель клієнта — функціонал Сайту, який полегшує Користувачам роботу з обраними ними Послугами або укладеними Договорами, що вимагає реєстрації з використанням стороннього сервісу (1 Логін).
 7. Веб-сайт — веб-сайт www.pojedzznami.pl, яким володіє та керує Pojedzznami.pl.
 8. Послуга — послуги, що надаються в електронному вигляді або через Консультантів Pojedzznami.pl для Користувачів на підставі Правил, докладно описаних у розділі §3.1, відповідно до яких можуть опрацьовуватися особисті дані у вигляді імені, прізвища, адреси електронної пошти, номера телефону та історії використання послуг Pojedzznami.pl, а також додаткова інформація, пов'язана з конкретною пропозицією, наприклад, дата народження.
 9. Договір — індивідуальний, конкретний договір, який укладається Користувачем з Туроператором (Виконавцем Оферти), який містить докладно індивідуально вказаний предмет Послуги та правила її виконання.
 10. Консультант — співробітник Pojedzznami.pl або особа, яка діє від імені, за домовленістю або за згодою Pojedzznami.pl, яка надає інформацію про послуги, що надаються Pojedzznami.pl та пропонуються на Веб-сайті, зокрема, з використанням телекомунікаційного термінального обладнання та автоматичних систем виклику у значенні Закону про телекомунікації від 16 липня 2004 р. (Законодавчий вісник 2018 року, п. 1954, зі змінами).
 11. Відгуки — публічно виражена Користувачем суб'єктивна оцінка, яка може включати словесне обґрунтування щодо категорій, доступних на Сайті, зокрема Туроператорів, Пропозицій або їх елементів у вигляді розміщення. Зміст Відгуку не створено Pojedzznami.pl, це повідомлення за підписом Користувача.

§3. Обсяг послуг

 1. Pojedzznami.pl як частина Веб-сайту дозволяє вам знайомитися та постійно надає консультації, брокерські послуги, пошук, профілювання, представлення, перегляд, сортування пропозицій, інформування, пояснення, бронювання та контакт з організаторами та туроператорами у сфері туристичних пропозицій, заходів та інших послуг, що пропонуються на Сайті. Pojedzznami.pl не є туроператором за змістом Закону про туристичні заходи та пов'язані з ними туристичні послуги від 24 листопада 2017 року (Законодавчий вісник від 2017 року, п. 2361, зі змінами). У рамках відповіді на запит, залишений Користувачем, або після отримання необхідних згод, він також може надавати маркетингову інформацію про предмет своєї діяльності та партнерів.
 2. В рамках надання Послуг Pojedzznami.pl, зокрема:
  • розміщує Пропозиції Послуг, що надаються Туроператорами, на Сайті та надає можливість їх пошуку, перегляду та сортування за різними критеріями;
  • відповідно до договорів з Туроператорами зберігає зазначені ними ціни пропозицій туристичних послуг;
  • публікує на Сайті прес-релізи про туристичний ринок Польщі та дозволяє Користувачам переглядати їх;
  • розміщує інформацію про напрямки та географічні регіони на Сайті та забезпечує їх перегляд;
  • дозволяє ознайомитися з поточним розрахунком на Сайті, який розуміється як початкова ціна туристичних заходів та Послуг;
  • дозволяє бронювати Послуги або місця на туристичному заході через Сайт, а також купувати ці Послуги або місця та оплачувати їх за допомогою сервісу партнера;
  • консультує та надає індивідуальну комерційну інформацію та Пропозиції Користувачам, які зробили запити через відповідні форми, що містяться на Веб-сайті, або зв'язалися з Консультантом, використовуючи канали, надані Користувачем;
  • встановлює та підтримує контакт з метою надання інформації щодо обраних, у тому числі заброньованих, Послуг та Пропозицій, а також для надання Послуг, що випливають із укладених Договорів, доведення змісту, документів та рішень Туроператорів (постачальників послуг), підтримки Користувача у виконанні Угоди відповідно із його припущеннями.
 3. Пропозиція Послуг, що надаються через Веб-сайт, дійсна доти, доки вона не буде припинена або видалена з каталогу, наданого Pojedzznami.pl. Pojedzznami.pl має право призупинити або припинити надання Послуг без попереднього повідомлення Користувачів.
 4. Користувач може стати одержувачем маркетингової та комерційної інформації від Pojedzznami.pl та комерційних партнерів, підписавшись на інформаційний бюлетень, а також висловивши відповідні згоди у процесі, пов'язаному з використанням Сайту, або зв'язавшись із Консультантом.
 5. Веб-сайт також дозволяє Користувачам висловлювати свою думку щодо Туроператорів, Пропозицій або їх елементів, в першу чергу місць розміщення або напрямків. Докладні правила наведені в §12.

§4. Технічні вимоги до Веб-сайту

 1. Послуги надаються Користувачам, які відповідають наступним технічним вимогам. Користувач повинен:
  • мати підключення до загальнодоступної мережі Інтернет;
  • мати веб-браузер, що дозволяє відображати HTML-документи на екрані пристрою з можливістю отримання файлів cookie.
 2. Для використання Панелі клієнта від Користувача додатково потрібен:
  • активний обліковий запис із зазначенням електронної пошти.

§5. Використання веб-сайту

 1. Використовуючи Сайт, Користувач зобов'язується дотримуватись чинного законодавства Польщі.
 2. Використання Сайту рівносильне прийняттю умов, викладених у Регламенті.
 3. Придбання Послуги, зокрема туристичного заходу, рівнозначне ознайомленню та прийняттю додаткових актів та правил, наданих Користувачеві, таких як Угоди — додатки, Загальні умови участі (конкретного Туроператора) та положення. У зв'язку з тим, що процес укладення Угоди відбувається без одночасної фізичної присутності обох сторін, може виникнути потреба у підтвердженні волевиявлення Користувача та укладанні Угоди, що полягає, перш за все, у здійсненні платежу, електронному прийнятті умов або через надсилання підписаного скана документа.
 4. Дані, надані Користувачем, у тому числі в процесі бронювання та під час укладання Договору повинні збігатися з фактичними даними, зокрема, що містяться в паспорті або посвідченні особи. Відповідальність за введення невірних даних на Сайті або за надання невірних даних несе Користувач.
 5. Під час бронювання туристичного заходу Користувач повинен перевірити наявність відповідних та чинних документів, що дозволяють здійснити подорож, включаючи, зокрема, дійсність паспорта, віз, необхідних при виїзді, або інших документів, зазначених у правилах країн, до яких подорож відбувається.
 6. Користуючись Сайтом, Користувач зобов'язується не розміщувати та не направляти на Сайт контент або посилання на сайти, що порушують права та інтереси третіх осіб, які закликають до расової, національної, релігійної чи культурної ненависті або пропагують порнографію та насильство, а також такі, зміст яких зазвичай вважається поганим з моральної та соціальної точок зору.

§6. Панель клієнта

 1. Користувач має можливість налаштувати Панель клієнта, тобто індивідуальний обліковий запис, що дозволяє використовувати ряд функцій, що полегшують та організують використання Послуг.
 2. Створення облікового запису Панелі клієнта є повністю добровільним і безкоштовним.
 3. Для використання Панелі клієнта Користувач повинен використовувати ідентифікатор 1Login, зовнішню послугу, що надається на окремих умовах (https://1login.wp.pl/regulamin).
 4. Обліковий запис в Панелі клієнта надає Користувачеві додаткові функції, такі як: додавання, авторизація (за SMS-кодом, електронною поштою) та перегляд деталей своїх Договорів або Пропозицій, перевірка статусу Договорів (очікування підтвердження / діючі / скасовані / в архіві), скачування проїзних документів, попередній перегляд додаткових послуг, доступних за Договором або Офертою, перегляд та перевірка статусу платежу та графіка платежів, відправка запиту на допомогу або запит інформації через контактну форму, часті запитання.
 5. Процес налаштування облікового запису на панелі клієнта вимагає заповнення відповідної реєстраційної форми (https://www.pojedzznami.pl/cabinet).
 6. Користувач може в будь-який час без будь-яких витрат відмовитися від облікового запису в Панелі клієнта і видалити дані, що зберігаються в ньому.
 7. Щоб відмовитися від облікового запису в Панелі клієнта, необхідно надіслати відповідну заяву за формою на наступну електронну адресу: pojedzznami.pl ([email protected]). Обліковий запис буде видалено протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення.

§7. Відповідальність

 1. Pojedzznami.pl залишає за собою право використовувати Веб-сайт виключно за рахунок та ризик Користувача.
 2. Pojedzznami.pl не несе жодної відповідальності за контент, розміщений на Сайті Користувачами.
 3. Pojedzznami.pl не несе відповідальності за шкоду, спричинену використанням Веб-сайту Користувачами в порядку, несумісному із законом або Правилами.
 4. Pojedzznami.pl не несе відповідальності за контент, розміщений на веб-сайтах, розміщених в інших доменах, що не належать Pojedzznami.pl, посилання на які розміщені на Сайті.
 5. Pojedzznami.pl зобов'язується виявляти максимальну обережність щодо правдивості та повноти розміщеного контенту, наданого туроператорами та іншими партнерами, проте деякі матеріали можуть бути ілюстративними та фактично відрізнятися від представленого контенту, за що Pojedzznami.pl не несе відповідальності. Користувач має право уточнювати зміст поданих пропозицій, запитуючи їх електронною поштою або у Консультантів.
 6. Фото та відеоматеріали, розміщені на Сайті, мають ілюстративний характер, тому реальний вид представлених об'єктів може відрізнятись від представленого у вищевказаних форматах.
 7. Pojedzznami.pl не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок ситуацій або обставин, що стосуються Користувача, які перешкоджають наданню Послуги, а також укладенню Договору, використанню заходу або послуги Туроператора, при купівлі яких він виступав як посередник, таких як, перш за все, відсутність паспорта, ненадання інформації, відсутність відповіді на спроби зв'язатись з Pojedzznami.pl.
 8. Pojedzznami.pl не несе відповідальності за використання Користувачем даних третіх осіб без їхньої згоди або відома.

§8. Укладання договору

 1. Вибравши Пропозиції, туристичні Послуги та інші Послуги або продукти, представлені Pojedzznami.pl, Користувач ініціює процес бронювання, надіславши запит, що надсилається Туроператору (постачальнику Послуг). Після перевірки доступності обраної послуги або товару Користувач отримає відгук та документи щодо правил укладання, умов та змісту Договору.
 2. Користувач у процесі бронювання на Сайті або на підставі усної вказівки Консультанту під час розмови погоджується на те, щоб Pojedzznami.pl зв'язувався з ним з питань діяльності, спрямованої на укладення Договору, в першу чергу для надсилання документів в електронному вигляді на вказану Користувачем адресу електронної пошти для складання індивідуального Договору із зазначенням обраної Оферти або Послуги. Відмова від надання згоди перешкоджатиме укладенню Договору у порядку, зазначеному в Регламенті.
 3. У такому випадку Pojedzznami.pl через Консультанта має право зв'язатися з Користувачем, щоб надати інформацію, що стосується укладення або виконання Договору, включаючи передачу відповідних повідомлень, рішень або інформації, а також здійснювати дії, що підтримують правильну реалізацію Договору, або здійснювати допомогу та посередництво у діях, спрямованих на усунення можливих невідповідностей.
 4. Якщо інше не зазначено у змісті надісланих документів, Pojedzznami.pl є посередником, а не стороною укладеного Договору.
 5. Користувач зобов'язаний ознайомитися зі змістом надісланих документів, зокрема переконатися в правильності даних одержувача, а також перевірити, чи Послуга, що повністю описується, відображає представлений йому продукт.
 6. Якщо виявлено неточності, помилки або упущення, Користувач повинен негайно, якщо це можливо, перед оплатою зв'язатися з Pojedzznami.pl і повідомити про відмінності.
 7. Користувач укладає Договір на умовах, зазначених у надісланих йому документах. У разі виникнення сумнівів Договір вважається укладеним у момент здійснення Користувачем платежу.
 8. Укладаючи Договір, учасниками якого є треті особи (особливо мандрівники), Користувач зобов'язується надати цим особам всю інформацію, отриману та пов'язану з Договором, або вказати їм спосіб отримання відповідної інформації від Туроператора або Pojedzznami.pl з урахуванням даних, необхідних для перевірки при контакті.

§9. Порядок розгляду скарг

 1. Скарги на Послуги, що надаються Pojedzznami.pl відповідно до цих Правил, можуть бути подані Користувачем лише у письмовій формі, на вибір: листом на адресу компанії (01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 123, офіс 2) або електронною поштою на наступну адресу: [email protected].
 2. Будь-які скарги, подані через Консультанта, не мають юридичної сили, вони можуть являти собою лише звіт про проблему і дозволяють вжити заходів щодо виправлення становища, таким чином, вирішення події, що триває.
 3. Користувач може подати скаргу, під якою слід розуміти претензію, подану не пізніше ніж за 3 роки після закінчення туристичного заходу або іншої наданої Послуги. Після закінчення цього терміну вимоги припиняються за позовною давністю, якщо законом не встановлено інший термін.
 4. Pojedzznami.pl є особою, компетентною визнавати скарги щодо своєї діяльності та послуг, що надаються, зокрема, процесу продажу — правильності та якості обслуговування в процесі продажу Послуг, доступних у Пропозиції Pojedzznami.pl, та післяпродажного обслуговування.
 5. Скарги, предметом яких є неналежне виконання Договору Туроператором, мають бути адресовані лише у письмовій формі та безпосередньо відповідному Туроператору, з яким Користувач уклав Договір. Також допустимо подавати скарги через Pojedzznami.pl, що, однак, може затягнути процес розгляду листа через необхідність надсилання повідомлення та відсутності у Pojedzznami.pl повноважень для розгляду такого типу скарг по суті. Скарги на неналежне виконання Договору постачальником іншої Послуги, розміщеним на Сайті (у тому числі Страховою компанією, Виконавцем послуги паркування), мають бути надіслані лише безпосередньо відповідному постачальнику. Також можна подавати скарги через Pojedzznami.pl.
 6. Скарги, зазначені вище у розділі 4, визнає Туроператор на умовах, викладених в умовах участі (Договірних документах), або відповідний постачальник згідно з правилами, що їх застосовують.
 7. У кожному разі належним чином подана скарга має містити:
  • найменування Користувача/отримувача (ім'я, прізвище, адреса для кореспонденції, адреса електронної пошти, контактний телефон);
  • номер рекламованої броні, послуги тощо;
  • предмет скарги з докладним описом застережень та обставин;
  • будь-які додатки, що підтверджують факти (фото);
  • очікувані дії, рішення.
 8. Відсутність елементів, зазначених у п. 7 може затягнути розгляд скарги, спричинити необхідність доповнення даних, а у крайніх випадках — перешкодити розгляду заяви по суті.
 9. Pojedzznami.pl докладає всіх зусиль, щоб скарги розглядалися негайно, а відповідь надавалася протягом не більше 30 днів з моменту отримання листа.
 10. При розгляді скарги Pojedzznami.pl застосовуватиме, зокрема, положення Правил та загальнозастосовуваних законів, у тому числі норми Закону про туристичні заходи та пов'язані з ними туристичні послуги від 24 листопада 2017 року (Законодавчий вісник від 2017 року, п. 2361, із змінами).
 11. Користувач буде повідомлений про рішення за скаргою в письмовій формі на вказану адресу Користувача рекомендованим листом або кур'єром.
 12. Подання скарги описаним вище способом не позбавляє Користувача права на позасудове вирішення спорів, у тому числі в електронному вигляді, через онлайн-платформу ODR Європейського Союзу, доступну за адресою: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main
 13. Щодо функціонування Панелі клієнтів, всі скарги слід надсилати електронною поштою ([email protected] — Pojedzznami.pl). Вони мають бути розглянуті протягом 14 днів із моменту їх отримання.

§10. Зв'язок із Консультантом

 1. Pojedzznami.pl дозволяє, зокрема, в рамках діяльності, зазначеної в §3 п. 1, на підставі відповідної заяви, зв'язатися з Консультантом через використання телекомунікаційного кінцевого обладнання та автоматичних систем виклику, спираючись на положення Закону про телекомунікації від 16 липня 2004 року (Законодавчий вісник 2014 року, п. 243, із змінами).
 2. Встановлення контакту з Консультантом рівносильне ухваленню умов, викладених у Регламенті.
 3. Усі вхідні та вихідні розмови з Консультантами записуються. Записи можуть бути використані лише в законних цілях, включаючи роз'яснення будь-яких суперечок або покращення якості послуг, що надаються. Записи не надаватимуться, за винятком випадків, передбачених законом — за прямим запитом співрозмовника — задля захисту персональних даних та конфіденційної інформації, на умовах, що індивідуально вказані в окремому документі.
 4. Консультант має право надавати інформацію лише про зміст Веб-сайту, пов'язаний з наданням Послуг та пропозицій, що містяться на ньому, придбані через нього або в рамках компетенції Pojedzznami.pl.
 5. У разі виникнення сумнівів чи розбіжностей між інформацією, наданою Консультантом, та Офертою, розміщеною на Сайті, якщо Консультант не надасть явного підтвердження, дані, розміщені на Сайті, мають переважаючу силу. Це положення не впливає на пріоритетний характер положень, що містяться в Договорі між Користувачем та Туроператором (зокрема, організатором заходу).
 6. Користувач має право подати запит на підтвердження висновків або перевірку інформації, отриманої від Консультанта електронною поштою.

§11. Інформаційний бюлетень

 1. Послуга інформаційного бюлетеня, що полягає насамперед у надсиланні інформації, у тому числі комерційної інформації, в рамках списків розсилки, надається Pojedzznami.pl.
 2. Використання інформаційного бюлетеня є добровільним, безстроковим та безкоштовним.
 3. Щоб мати можливість надавати Послуги, інформаційний бюлетень Pojedzznami.pl отримує адреси електронної пошти від зацікавлених осіб (користувачів), а також згоди, які вимагаються згідно із законом.
 4. Підписка на розсилку новин відбувається шляхом здійснення Користувачем наступних дій:
  • надання адреси електронної пошти Користувача у відповідній формі на Сайті;
  • заяви про прочитання Регламенту та Політики конфіденційності зі згодою отримувати комерційну інформацію електронними засобами;
  • після натискання на кнопку «Зберегти»;
  • підтвердження за допомогою посилання активації, отриманого на адресу електронної пошти, що підтверджує згоду на отримання підписки.
 5. При переході за посиланням, що підтверджує реєстрацію, адреса електронної пошти Користувача додається до списку підписників на розсилку новин.
 6. Відмовитись від цієї служби розсилки новин можна в будь-який час, натиснувши на посилання, що міститься в кожному електронному листі, отриманому в рамках розсилки (у нижньому колонтитулі розсилки), зв'язавшись з Консультантом, використовуючи форму, зазначену у вкладці «Політика конфіденційності», або надіславши повідомлення за наступною адресою електронної пошти: [email protected].

§12. Відгуки

 1. Користувач, який залишив відгук:
  • заявляє, що ознайомився з Правилами, зобов'язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення — усвідомлює наслідки, що з них випливають, і згоден з ними;
  • заявляє, що усвідомлює важливість опублікованого контенту, несе за нього одноосібну відповідальність та має на нього повне право, а також підтверджує, що надані ним матеріали є результатом його особистої творчості та не є порушенням прав, зокрема, авторських прав третіх осіб;
  • надає Pojedzznami.pl невиключну, безоплатну, обмежену за часом ліцензію на публікацію, копіювання, розповсюдження, створення та використання похідних робіт на основі цих матеріалів, щоб зробити їх доступними на Веб-сайті відповідно до цих Правил;
  • погоджується на адаптацію матеріалів тією мірою, якою вони можуть бути використані відповідно до положень вищевказаного підрозділу, та дозволяє Pojedzznami.pl здійснювати авторський нагляд за використанням матеріалів;
  • дозволяє використання свого зображення, розкритого в матеріалах, в рамках використання цих матеріалів, і заявляє, що отримав згоду на подання заяви про дозвіл на використання зображення від усіх інших осіб, що ідентифікуються, чиї зображення демонструються в матеріалах і висловлює аналогічну згоду від свого імені.
 2. Користувач не має права на винагороду за публікацію, авторські права та дозволи на умовах, викладених у Регламенті.
 3. Неприпустимо включати до Відгуків:
  • зміст, що ображає інших людей, установи чи організації;
  • контент, що суперечить закону або загальноприйнятим звичаям, що розпалює ненависть чи агресію;
  • зміст, який зазвичай визнається морально поганим, соціально неприйнятним чи шкідливим;
  • рекламний контент;
  • необґрунтований наклеп та звинувачення на адресу третіх осіб, наприклад, інших Користувачів, Туроператорів;
  • посилання на приватні та конкуруючі веб-сайти.
 4. Рекламація (Відгук), залишена при поданні певної частини турпродукту (наприклад, готелю), має стосуватися цієї частини продукту. Відгуки про розміщення в сусідньому готелі можуть бути видалені. Аналогічне правило застосовується до відгуків про міста, пропозиції (наприклад, про туристичні заходи, заходи «відпочинок + огляд визначних пам'яток» та круїзи).
 5. Відгуки мають належати до реальних подій. Контент, що розміщується, повинен бути завбачливим, продуманим і відповідати реальним фактам. Pojedzznami.pl може видалити Відгук, у справжності чи правдивості якого є обґрунтовані сумніви. Якщо Користувач залишає контактний канал, Pojedzznami.pl може зв'язатися з автором Відгуку раніше, щоб прояснити суттєві сумніви або елементи, що порушують положення Правил.
 6. Pojedzznami.pl залишає за собою право видаляти Відгуки без вказівки публічних причин у випадках, зазначених у цих Правилах. Pojedzznami.pl не зобов'язана відповідати на запити про відновлення віддаленого Відгуку, хоча докладає всіх зусиль, щоб відповідати автору із зазначенням причин рішення.
 7. Думки, які суттєво відрізняються за змістом від інших Відгуків, виданих Користувачами щодо заданої теми, а також безпідставні, можуть бути видалені або заблоковані як недостовірні.
 8. У випадку, якщо Pojedzznami.pl отримує інформацію про невідповідність опублікованого Відгуку принципам цього Регламенту, застосовним положенням польського та міжнародного права, або про те, що Відгук є актом недобросовісної конкуренції або порушує етичні принципи, або суперечить пристойностям, його можуть видалити в будь-який момент.
 9. Pojedzznami.pl не зобов'язана інформувати Користувача про видалення Відгуків.
 10. Перед публікацією контенту Pojedzznami.pl проводить попередню перевірку Відгуку щодо його відповідності закону та положенням цього Регламенту. Крім того, у разі повідомлень, пов'язаних з публікацією відгуків, що порушують правила або з будь-якої іншої причини підлягають видаленню, проводяться додаткові перевірки.
 11. При переході за посиланням, що підтверджує реєстрацію, адреса електронної пошти Користувача додається до списку підписників на розсилку новин.
 12. Користувач публікує Відгуки виключно на свій страх та ризик. Pojedzznami.pl не несе відповідальності за зміст Відгуків чи дії Користувачів.

§13. Захист персональних даних

 1. Персональні дані, які Користувач надає Pojedzznami.pl у зв'язку з використанням Сайту, збираються та обробляються відповідно до чинного законодавства, на умовах, викладених нижче, та відповідно до Політики конфіденційності, викладеної в окремому загальнодоступному документі «Політика конфіденційності».
 2. Адміністратором персональних даних, наданих з метою надання Послуг та маркетингу, є: Pojedzznami.pl, Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 123, офіс 2.
 3. Обробка персональних даних, Адміністратором яких є Pojedzznami.pl, здійснюється на принципах та відповідно до стандартів Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних, про вільне переміщення таких даних та про відміну Директиви 95/46/ЄС (далі — Регламент), а також інших актів, у тому числі про надання електронних послуг від 18 липня 2002 р. (Вісник законів від 2017 року, ст. 1219, зі змінами).
 4. У зв'язку із укладенням та виконанням Договорів, зокрема для участі у туристичному заході, адміністратором персональних даних буде Туроператор, з яким укладено Договір. У зв'язку із укладанням та виконанням договору страхування адміністратором персональних даних є Страхова компанія (страховик), з якою укладено Договір. Якщо Pojedzznami.pl виступає посередником під час укладання Договору, предметом якого є інші послуги, у тому числі бронювання паркувальних місць або посередництво в отриманні компенсації за затримку або скасування рейсів, особою, з якою було укладено Договір, буде адміністратор персональних даних. Зазначені адміністратори будуть опрацьовувати дані, які Користувач надає Pojedzznami.pl для виконання Договору з Користувачем.
 5. Надання персональних даних Користувачем є добровільним, але необхідним для проведення процесу, що веде до укладання та належного виконання остаточного Договору, а також для надання власних Послуг Pojedzznami.pl.
 6. Користувачі мають право здійснювати всі права відповідно до Регламенту, включаючи право на доступ до своїх особистих даних, виправлення, видалення, обмеження їх обробки, заперечення проти їх обробки відповідно до законних інтересів контролера даних (стаття 6(1)(f) Регламенту) або для статистичних цілей (Стаття 89(1) Регламенту) з причин, пов'язаних з конкретною ситуацією, а також для обробки з метою прямого маркетингу та права на передачу даних. У ситуаціях незадовільного вирішення справи Користувач має право подати скаргу до Управління захисту персональних даних.
 7. Дані Користувача, надані під час заповнення форм, доступних на веб-сайті, або при спілкуванні з Консультантом, будуть розглядатися Pojedzznami.pl як конфіденційні дані та зберігатися за допомогою методів, що захищають від несанкціонованого доступу третіх осіб. Ці дані, відповідно до принципів захисту, можуть бути надані Партнерам (зазначеним на Веб-сайті) та субпідрядникам Pojedzznami.pl з метою надання Послуг та на підставі правових положень, зокрема, на запит уповноважених державних органів.
 8. У деяких розділах Веб-сайту можуть використовуватись файли cookie. Правила щодо файлів cookie описані у Політиці використання файлів cookie, доступній на Веб-сайті за адресою: https://www.pojedzznami.pl/ua/privacy.
 9. З питань, пов'язаних із захистом персональних даних, всі запити можна надсилати на адресу: [email protected].

§14. Права та обов'язки сторін

 1. Pojedzznami.pl зобов'язується надавати Послуги, особливо в електронному вигляді, відповідно до Правил та загальнозастосовуваного законодавства.
 2. Pojedzznami.pl докладе всіх зусиль, щоб Веб-сайт функціонував безперервно. Однак зазначається, що можливими є перерви в роботі Сайту для оновлення даних, виправлення помилок та виконання інших робіт з технічного обслуговування. Pojedzznami.pl не зобов'язаний інформувати про заплановану перерву в роботі Веб-сайту, проте докладе всіх зусиль для того, щоб відповідне повідомлення про перерву у наданні Послуг розміщувалося на Веб-сайті на постійній основі. Pojedzznami.pl докладе всіх зусиль, щоб загальний час перерв у наданні безкоштовних послуг не перевищував 12 годин протягом календарного місяця.
 3. Для Користувача неприпустимо використовувати Веб-сайт та Послуги способом, що суперечить закону, правилам пристойності або порушує законні інтереси Pojedzznami.pl.
 4. Неприпустимо розміщувати незаконний контент на сайті.
 5. Усі найменування, словесні та графічні позначення, логотипи, товарні знаки та інші позначки, розміщені на Сайті, підлягають правовій охороні, зокрема закону про авторське право. Використання або неправильне використання цих знаків або будь-яких елементів контенту неуповноваженими сторонами заборонено.
 6. Pojedzznami.pl зазначає, що всі повідомлення та матеріали, доступні на Веб-сайті (зокрема, графіка, статті, фотографії) захищені авторським правом відповідно до загальноприйнятих норм. Користувач має право використовувати їх лише у межах дозволеного особистого використання. Будь-яка обробка, у тому числі копіювання, зміна, розповсюдження, розмноження та інші форми використання матеріалів та контенту, розміщених на Сайті, що виходять за рамки, дозволені Регламентом, можливі лише на підставі явної згоди у формі окремого договору, укладеного з Pojedzznami.pl у письмовій формі під страхом недійсності.
 7. Якщо Pojedzznami.pl отримує в рамках послуг, що надаються, інформацію про порушення Користувачем договірних положень або застосованих правил, Pojedzznami.pl має право вжити заходів в обсязі, необхідному для визначення відповідальності Користувача і при необхідності вжити щодо нього передбачених законом дій. Pojedzznami.pl може заздалегідь повідомити Користувача про ситуацію разом із проханням негайно припинити діяльність та усунути збитки.

§15. Заключні положення

 1. Pojedzznami.pl має право змінювати Правила за умови збереження набутих прав Користувачів.
 2. Будь-які коментарі, запитання, відгуки та запити щодо функціонування Веб-сайту та Послуг, що надаються Pojedzznami.pl, можуть бути надіслані на адресу електронної пошти: [email protected].
 3. Pojedzznami.pl може видавати додаткові положення, умови, правила тощо, які детально регулюють послуги та пропозиції, доступні на Сайті, а також питання, пов'язані з ним. Користувач, до якого вони будуть застосовуватись, буде доступний у формі, яка дозволяє запис. Такі правила можуть мати пріоритет над положеннями цих Правил.
 4. Будь-які суперечки, які не можуть бути вирішені мирним шляхом, що виникають на підставі положень цього Регламенту або пов'язані з використанням Веб-сайту, розглядатимуться Українським судом загальної юрисдикції, під юрисдикцією якого знаходиться юридична особа ТОВ «Агентство туризму «Поїхали з нами» (ТОВ «АТ «Поїхали з нами»), реєстраційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб — 41767389.
 5. Положення цього Регламенту не порушують імперативних норм законодавства. Якщо будь-яке положення Регламенту буде визнано недійсним, інші положення залишаються чинними.
 6. Правила діють з моменту публікації до особливого розпорядження.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.